Visste du dette om norsk vindkraft?

Ressursene fra norsk vindkraft er svært gode. Vindkraft, generelt sett, blir stadig mer konkurransedyktig som en stabil og fornybar energikilde i Norge. Folk har imidlertid mange ting de lurer på om norsk vindkraft og her følger svar på noen av de oftest spurte spørsmålene om norsk vindkraft.

Trenger vi egentlig mer landbasert vindkraft i Norge - Visste du dette om norsk vindkraft?

Trenger vi egentlig mer landbasert vindkraft i Norge?

Verden er i dag kommet til det punktet at det å finne en bærekraftig fornybar energikilde som et alternativ til fossil brennbar energi, er avgjørende for å kunne hanskes med de alvorlige klimaproblemene vi står ovenfor.

Ettersom kostnadene for vindkraftsanlegg er i stadig fall, samtidig som CO2-avgiftene bare øker, er vindkraft i skuddet som aldri før.

Har folk flest lov til a bevege seg i omrader hvor det er vindkraftanlegg - Visste du dette om norsk vindkraft?

Har folk flest lov til å bevege seg i områder hvor det er vindkraftanlegg?

Svaret er ja. Når anlegget står ferdig oppført og er i full drift, kan du vandre fritt mellom vindturbinene. Ettersom vindkraftanlegget har et godt tilkoblet veinett, er det faktisk enklere og bevege seg i disse områdene både til fots og med sykkel.

Har vindkraftanleggene stor innvirkning pa dyrelivet - Visste du dette om norsk vindkraft?

Har vindkraftanleggene stor innvirkning på dyrelivet?

Det er ikke til å stikke under en stol at enhver menneskelig inngripen i naturen vil ha en innvirkning på miljøet i en eller annen grad. Når det er sagt, er på samme tid vindkraft det beste alternativet for å redusere et av de viktigste problemene  klimakrisen.

Lager vindturbiner mye stoy - Visste du dette om norsk vindkraft?

Lager vindturbiner mye støy?

Det er ingen tvil om at det blir litt lyd fra vindturbinene når de er i drift. Dette fordi vindmøllebladene kutter gjennom luften. Det er imidlertid flere faktorer slik som avstand, hvor høy fart bladene går med, hvilken vindretning det er, osv., som spiller inn her for hvor mye støy de lager.