Vindkraft – en viktig aktør i det grønne skiftet

Det har blitt diskutert og debattert i mange år, og det er et tema det er vanskelig, om ikke umulig å oppnå full enighet om. Vindturbinenes positive effekt med tanke på å redusere bruken av elektrisitet fra fossile resurser er det liten tvil om, men inngrepene som må gjøres i sårbar utmark og kystlinjer skaper likevel massiv motstand.

En generasjons dilemma - Vindkraft – en viktig aktør i det grønne skiftet

En generasjons dilemma

Verdenssamfunnet er i all hovedsak enige om at fremtidens kraftproduksjon må bli mer bærekraftig. Hvordan dette skal løses er det derimot større usikkerhet rundt. Turbinene som produserer kraft ved hjelp av vind settes opp på land og til havs, og skaper like sterk debatt på hver eneste lokasjon. Lokalsamfunn og miljøorganisasjoner møter dilemmaet om hvor mye som må ofres for den gode saken, og hvordan skal en global krise kunne løses om miljøvennlig kraftproduksjon skaper så store motsetninger?

De fremtidige generasjonene kommer til å oppleve en annen tid, bokstavelig talt. Når nedbyggingen av den fossile kraftindustrien tvinger seg på, er det mange vanskelige valg som må tas. Fornybar kraft er fremtiden, enten det passer den enkelte regionen eller ikke, og utviklingen skyter endelig fart. Inngrepene som må gjøres i naturen kan fort vise seg å være kostbar, både økonomisk og økologisk, og de kommende generasjonene må leve med konsekvensene av de valgene som gjøres nå.

Det gronne skiftet - Vindkraft – en viktig aktør i det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Med temperaturer som stiger globalt, stormer og tørkeperioder som tidligere aldri har blitt registrert så er mange av valgene som må gjøres allerede tatt for oss. Vindturbiner, vann- og solkraft er en del av fremtiden, og det som gjenstår er å bli enige nok på lokalt og nasjonalt nivå. Turbiner som produserer den fornybare kraften vi trenger i det moderne samfunnet kommer til å komme, men veien dit er bratt og full av utfordringer. Det skyller en grønn bølge over Europa og store deler av den vestlige verden, og om resten av klodens nasjoner får den hjelpen og støtten de trenger, kan bakkene bli mindre bratte og svingete.

Det er mye politikk som skal diskuteres og traktater, mandater og avtaler som må på plass, men naturen tar ikke særlig hensyn til akkurat det. Vindturbinene har gjort sin ankomst, og de vil fortsette å bidra til det grønne skiftet. Teknologien vil komme med satsning, og sammen med solkraft og vannkraft vil kraften produsert på fossile og forurensende kilder til slutt måtte vike. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta, og om naturen har tid til å vente.