Hvordan fungerer egentlig vindturbiner?

Vindturbiner spiller en større og større rolle i den globale kampen for å bekjempe klimaproblemene rundt om i verden. Før i tiden brukte man vindturbiner for å pumpe opp vannet og male kornet til husstandene rundt om i Norge. I dag, derimot, utnyttes denne energikilden mye mer, nemlig til å skaffe strøm som er bærekraftig og som ikke minst er utvunnet på en miljøvennlig måte. Men hvordan fungerer egentlig en vindturbin? Dette skal vi i denne artikkelen se litt nærmere på.

Hvordan kan energi fra vind bli konvertert til elektrisk kraft - Hvordan fungerer egentlig vindturbiner?

Hvordan kan energi fra vind bli konvertert til elektrisk kraft?

Det er på ingen måte noe nytt at man kan bruke vind som en gratis energikilde. Vindkreftene har i tusenvis av år vært kraftkilden som har drevet skipene fremover ved hjelp av seil.

Selve ideen i seg selv er veldig enkel og genial. Vinden tar fatt i bladene på vindturbiner og får dem til å rotere. Dermed genereres det elektrisk kraft som blir videreført til land til strømselskaper som Strøm365 er et godt eksempel på.

Vindturbinen er enkelt forklart en svinger som konverterer energien fra vind til elektrisk kraft. Jo mer vindkraft det er, desto mer elektrisitet blir konvertert. Det er altså ikke uten grunn at flesteparten av vindparkene er montert ute i havet. Vinden oppnår nemlig større hastighet over vannet enn den gjør over land.

I dag konverteres det mer elektrisk kraft fra som vindkraft enn noensinne tidligere, og flere og flere land øker satsingen på denne miljøvennlige og rene energikilden. Dette vil i økende grad bidra til å erstatte andre og mindre miljøvennlige energikilder som gass, kull og olje.

Vindturbiner for husholdningen - Hvordan fungerer egentlig vindturbiner?

Vindturbiner for husholdningen

Vindturbiner vil i fremtiden også bli mer og mer brukt i husholdningen. Dette som en alternativ energikilde til solcellepaneler.