Hva mener egentlig nordmenn flest om vindkraft?

Dette med hva noen mener om vindkraft her til lands og hvorvidt om det er bra eller dårlig for oss, bygger mye på myter og en god del misforståelser. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva nordmenn egentlig mener om saken.

Vindkraft i Norge – en tøff debatt med stor splittelse mellom partene

Debatten om vindkraft i Norge har mildt sagt vært heftig. Ja, noen ganger har den faktsik endt opp i drapstrusler. Så engasjert og opptatt av den har noen vært.

Vindkraft i Norge er et følsomt tema som gjør at mange er fortvilet for fremtiden. Men ikke alle argumentene har vært helt i tråd med virkeligheten. Kanskje troverdige forskningsresultater og fakta om vindkraft kan roe hele debatten noen hakk ned, slik at det er større sjanse for at partene kan nærmere seg hverandre mer.

Flere spørsmål enn svar

Hva med tillatelser til å sette opp vindmøller? Eller hva er årsaken til at et så stort antall vindmøller bygges i dag?Hvordan arbeides det ute i distriktenes rådhus med dette? Hvordan skal vindmøller beskattes? Det finnes garantert flere spørsmål enn svar her.

Innen utgangen av 2020 mente et klart flertall av norges befolkning at utbygging av vindmøller langs norskekysten var en god ide. Dette kan du lese flere artikler om på som tilbyr mye stoff om emnet: I 2021 er derimot entusiasmen om dette noe dempet. Dette konkluderes det med i en av CICEROs publiserte klimaundersøkelser.

Flere nordmenn er for vindkraft enn imot

Det er likevel flere nordmenn som har troen på at vindkraft er en viktig fremtidig bærekraftig energiklide, enn skeptikere blant folk flest.

Norge sikret kraftenergi til 2030

Hvis det går som forskerne har uttalt, vil de allerede planlagte kraftutbyggings-prosjektene kunne sørge for elektrisitet både til transportnæringen og industrien her til lands langt inn i år 2030.