Fremtidens flytende havvindturbin-parker

Det er ingen tvil om at hvis vi i det hele tatt skal ha noen sjanse til å redusere faren som klimakrisen representerer, må energiproduksjonen også blir mer miljøvennlig. Utviklingen av nye alternative og fornybare energikilder rykker stadig fremover mot målet. En av de viktigste av disse er utnytting av havvind og utviklingen av såkalte havvind-parker. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvordan utviklingen av flytende havvind-parker vil bli.

Flytende havvind parker - Fremtidens flytende havvindturbin-parker

Flytende havvind-parker

En av de fornybare energikildene som det satses mest på nå er flytende havvind-parker. Det anslås at havvind-parker som energikilde alene vil kunne forsyne hele Storbritannia med hele 10 gigawatt innen 2045. Men prosjektet er fremdeles helt på begynnerstadiet. Det er til eksempel foretatt to større tester i Skottland og britiske myndigheter har vist stor interesse for disse prosjektene. Dette gjelder spesielt utviklingen av havvind-parker.

Havvind parker kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser - Fremtidens flytende havvindturbin-parker

Havvind-parker kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser

Ettersom økonomisk støtte fra det offentlige stadig øker for å iverksette miljøtiltak og prosjekter så raskt som mulig, er også muligheten større for at denne typen prosjekter vil ha en solid finansiell støtte i bunn for å komme raskt i gang. Når dette er på plass, er utsiktene gode for at tusenvis av nye arbeidsplasser kan bli tilgjengelig for folk.

Norske Equinor (tidligere Statoil) har også allerede klare planer om å satse tungt i produksjonen av gigantiske vindturbiner og investere i den største havvind-parken i verden som ligger i Skottland. Selskapet som skal stå for produksjonen av disse vindturbinene er det danske anerkjente selskapet MHI som i et samarbeid med Japan vil stå for leveringen av turbinene.

Et omfattende energiskifte fra olje og gassindustrien - Fremtidens flytende havvindturbin-parker

Et omfattende energiskifte fra olje- og gassindustrien

Når havvind-parkene vil stå klare til drift er ennå usikkert. Det er fremdeles mange ting som skal på plass, og alt avhenger av at staten tar disse prosjektene på alvor og gir en bærekraftig realistisk økonomisk støtte til utviklingen av disse vindparkene. Og tiden arbeider mot oss. Slik klimakrisen påvirker oss allerede i dag, tyder på at det er ingen tid å miste.